ไก่ชน คู่เอก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565

คู่เอกประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565

คู่ระหว่าง ป.เจริญชัย  VS  ซุปเปอร์เจ  ชน   4    ยก
เดิมพัน    440,000
ผลสรุป    ซุปเปอร์เจ   ชนะยก  4    เพิ่มเติม

You may have missed