ไก่ชนคู่เอกประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ไก่ชนคู่เอกประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ไก่ชนคู่เอกประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
คู่ระหว่าง   4 พี่น้อง    VS    เสาคำ
ชน    5     ยก
ชิงรางวัล   33,220,000     กีบ

You may have missed