โปรแกรมไก่ชนเเละคู่เอกประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

คู่เอกประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

คู่เอกประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565
สนาม กีฬาชนไก่วิหารแดง
คู่ระหว่าง ลูกบัวคำ (สังกัด สิงห์พลังหนุ่ม)   VS   เพชรสัมพันธ์
ชน  5  ยก
ชิงเงินรางวัล   10,200,000  บาท
ลูกบัวคำ    นำทีมโดย เสี่ยท็อป เสี่ยมอส ชัยภูมิ
เพชรสัมพันธ์   นำทีมโดยเสี่ยตู่ เพชรบูรณ์          เพิ่มเติม 

You may have missed