คู่เอกไก่ชน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565

คู่เอกไก่ชน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565
คู่ระหว่าง  รวมพล  VS  ระฆังทอง
ชน    5     ยก
ชิง 110,000,000   กีบ    เพิ่มเติม

คู่เอกไก่ชน ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565
คู่ระหว่าง  ส.รุ่งเรือง    VS    ป็อกกะจายฟาร์ม
ชน    5     ยก
ชิงรางวัล   110,000    บาท   เพิ่มเติม

You may have missed